Tag Archives: אוכל כלבים

הרגלי אכילה לכלבים

הרגלי אכילה של כלבים

הרגלי אכילה לכלבים

כשאבות אבותיהם שלה כלבים שהו בטבע הם אכלו מתי שיכלו, מתי שעלה בידם לצוד אוכל. לאורך אלפי השנים האחרונות בני האדם בייתו את הכלבים, אך עדיין נשארו לחלקם הרגלי אכילה 'טבעיים' שכאלו אשר גורמים להם לבלוס מתי שהם רק יכולים.

התאמת הרגלים הינה אינדיווידואלית וניתנת לכל כלב בנפרד.

עם זאת, הרעיון הוא להקנות להם הרגלים שיהיו גם נוחים עבור פעילותנו היומיומית. לרוב, מאכילים גורים שלוש פעמים ביום ולאט, לאט מרגילים אותם לשתי ארוחות ביום.

כאמור, חשוב לשים לב באיזה כלב מדובר. כלבים ספורטיביים, או סתם היפר-אקטיביים, יש להאכיל בכמות גדולה יותר בהתאם. מלבד זאת, יש גם להימנע מפעילות מאומצת עד חצי שעה לאחר האוכל.

אסור בתכלית האסור להאכיל כלבים באוכל של בני אדם. חלק מהרגלי האכילה החשובים לכלבים הינם גם הרגלי ההאכלה שלנו. יש להרגיל אותם שקיים איסור לתחנונים ליד השולחן. בנוסף לכך, תנחו גם את באי ביתכם כי אצלכם הכלב לא מקבל אוכל של בני אדם, לא משנה עד כמה הוא מבקש.

אוכל לכלבים

מבחינת אוכל לכלבים, קיימים כמה סוגים בעלי איכות משתנה. האיכות מתחילה בסוג הרגיל, ממנו עוברים לפרימיום, אחריו לסופר-פרימיום ולבסוף ניצב בפסגה אוכל לכלבים מסוג אולטרא-פרימיום. חשוב לשים לב לרגישויות של הכלב שלכם לסוגים מסוימים של מזון. אלרגיה מתבטאת בהקאות, או אפילו בגירודים. אלרגיה לא קשורה בהכרח לגזע ולכן כל כלב יכול להגיב בצורה שונה. שימת הלב רלוונטית במיוחד כאשר מציגים בפני הכלב סוג חדש של אוכל.

ללא קשר לאלרגיה, במידה ומחליפים את סוג האוכל, מומלץ בהתחלה לערבב בין שני הסוגים, הישן והחדש, בכדי למנוע בעיות עיכול. יש לבצע זאת גם במידה והחלטתם לרכוש מזון איכותי יותר. במידה ומדובר במזון שגרם לכלב לאלרגיה ניתן להחליף באופן מיידי ללא כל תקופת הסתגלות.

בנוגע לגורים. בהתחלה הם מתחילים מאוכל רטוב ולאחר מכן, עם הזמן, מרגילים אותם בהדרגה לאוכל יבש.

פנסיון לכלבים בשרון

כשאתם משאירים את הכלב בפנסיון לכלבים חשוב לעדכן אותם לגבי הרגלי התזונה של כלבכם. זאת במידה ויש דברים שיש להימנע מהם, או סוגים מסוימים של מזון שהוא מעדיף. בעלי כלבים מעדיפים להשאיר לכלביהם כמות מספקת של האוכל אליו הם רגילים, בכדי שלא יתעוררו בעיות מיותרות בתקופת השהייה.

ישנם הרגלי אכילה לבני אדם וישנם הרגלי אכילה לכלבים. שמירה על הרגלי תזונה נכונים לכלב מסייעת גם לכם וגם לו.